• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

 

Tweejaarlijkse uitreiking van de BOERDERIJPLUIM 2015

 

Voor de vijfde keer wil de SdBB de BOERDERIJPLUIM uitreiken aan een eigenaar , die zijn boerderij – zie verder de selectiecriteria – heeft gerenoveerd / gerestaureerd of herbestemd. Voor de Boerderijenpluim geldt niet meer de eis dat de aangemelde ingrepen hebben plaatsgevonden of zijn afgerond in het jaar voorafgaand aan de toewijzing. Het mag dus gaan over een ingreep, die al enige jaren geleden is uitgevoerd. Door deze verruiming kunnen zich nu meer kandidaten aanmelden.

Alle aanmeldingen zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. De genomineerde objecten zullen op afspraak worden bezocht.

 

U kunt een boerderij aanmelden d.m.v. een mail aan Joop Steenbakkers.  Daarna krijgt u een vragenlijst / aanmeldformulier toegezonden. Deze lijst dient, onder bijvoeging van een globale omschrijving en enkele foto’s voor 1 juli 2015 binnen te zijn.

 

Selectiecriteria voor de “De Boerderijpluim”

Welke boerderijen komen in aanmerking voor het predicaat “De Boerderijpluim” van de Brabantse boerderij?
Dat zijn:
- agrarische bedrijven / wederopbouwboerderijen, welke tot medio 50e jaren zijn gebouwd
- aanverwante bedrijven, zoals onder andere kwekerijen of maneges
- boerderijen, die aan de agrarische sector onttrokken zijn en een nieuwe functie hebben gekregen
- in de provincie Noord Brabant gelegen zijn
- in goede bouwkundige staat verkeren

 

Beoordelingscriteria

Architectuurhistorische criteria;
- authenticiteit: is er nog veel authentiek materiaal aanwezig: zoals gebintenstructuur oorspronkelijke
(of goed gerestaureerde) roedeverdeling in de ramen, kleurgebruik, interieur, zoals onder andere
schouwen, tegeltableaus, kelder, opkamer, bedstede, balkenplafonds, indeling/structuur etc.
- gaafheid: is de architectonische eenheid bewaard gebleven. Er mogen niet teveel verstorende
elementen aanwezig zijn (dakkapellen, serres)
- hoofdvorm: is de hoofdvorm behouden gebleven

Bouwhistorische criteria;
- de bouwhistorie van de boerderij moet zijn af te lezen (zijn er bouwsporen van voorgangers of
eerdere bouwfasen)

 

Landbouwhistorische criteria;
- zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten zien (b.v.
karnmolen, grup met koestanden, paardenstal met krib en ruif)

Ensemble- en landschappelijke waarden;
- wordt de boerderij omgeven door authentieke bijgebouwen (oorspronkelijke hooiberg, schuren,
bakhuis, schop, buitenplee, waterput, varkenshok, kippenhok, etc.)
- vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid
- zijn hier nog authentieke groene elementen aanwezig zoals boomgaard, moestuin.
- heeft schaalvergroting of herbestemming de samenhang tussen boerderij, erf en landschap
aangetast (geen nieuwbouwschuur pal voor de boerderij)

 

Aanmeldingen

De planning van de bedoelde activiteit is als volgt:
U kunt zelf een boerderij aanmelden tot 1 juli 2015.
Ook derden kunnen, met medeweten van de eigenaar, een object kandidaat stellen.
Eind augustus/ begin september zal de jury de genomineerde panden bezoeken.
Naar verwachting zal in het najaar “De Pluim” uitgereikt worden.