• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

ANBI_Cultureel
De Stichting De Brabantse Boerderij wordt door de Belastingdienst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling aangemerkt. Daardoor zijn er fiscale voordelen mogelijk als U schenkingen of donaties doet aan de SdBB. Hieronder leest u daar meer over.


Wat is een Culturele ANBI?

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschaps-belasting.

(bron: BELASTINGDIENST)

 

 

 

GEGEVENS ANBI (nieuwe voorwaarden per 01 januari 2014)

Naam

Stichting de Brabantse Boerderij, voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed

RSIN nummer

820998795

RSIN=Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

Contactgegevens

Markt 9

4931 BR Geertruidenberg

www.debrabantseboerderij.nl  info@debrabantseboerderij.nl

Bestuurssamenstelling     

SdBB Samenstelling bestuur

Beleidsplan

SdBB Visie

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de SdBB ontvangen geen beloning.

Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd en worden slechts na voorafgaande goedkeuring van het dagelijks bestuur toegekend.

Doelstelling

De Stichting De Brabantse Boerderij wil bereiken dat de historische boerderij in Noord-Brabant voor het nageslacht wordt bewaard. Zij wil dat de boerderij en de kwaliteiten ervan op een goede wijze in stand worden gehouden.

De Stichting wil ook dat van de boerderij een goed gebruik wordt gemaakt. Als de oorspronkelijke agrarische functie niet meer uitgeoefend kan worden dan moet de boerderij een nieuwe andere bestemming krijgen.

Behoud door ontwikkeling dus. Onze Stichting wil daarom ook invloed hebben op wat o.a. overheden met boerderijen wel en niet willen, dus invloed op het beleid en op de uitvoering daarvan.

Het is belangrijk dat boerderijeigenaren, maar ook ambtenaren, architecten en aannemers zich bewust zijn van de cultuurhistorische waarde van de boerderij. Daarom brengt de Stichting publicaties uit over boerderijen, geeft zij cursussen en lezingen en organiseert zij workshops. Ook adviseert de Stichting eigenaren bij de instandhouding, herbestemming of restauratie van hun boerderij.

Als onderschrift heeft de Stichting 'voor boerderij, erf, land en erfgoed'. Dit onderschrift is niet voor niets gekozen. Niet alleen de boerderij, het hoofdgebouw dus, is belangrijk. Even belangrijk zijn de historische agrarische en andere bijgebouwen als de schuur, de schop of het bakhuis. Ook het boerenerf en het omringende agrarisch cultuurlandschap verdienen onze aandacht. Als we over de boerderij schrijven of praten bedoelen we al deze onderdelen.

Verslag activiteiten

SdBB Prioriteiten en taakverdeling Prioriteiten en taakverdeling

Financiële verantwoor-

ding

SdBB Financieel 2016

Dufhuys2

           VERPLAATSING

         WAARDEVOLLE SCHUREN

LANDSCHAPPEN van ALLURE

Stichting de Brabantse Boerderij is partner in dit project

Lees meer...

 

logoPBC  provincie nieuw  HGW Label Logo nieuw  SPPiLL Logo 3