• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

De Stichting de Brabantse Boerderij zet zich in voor het behoud van ruraal erfgoed. Dat beperkt zich niet alleen tot het behoud van het hoofdgebouw van de boerderij, maar het gaat ook om het behoud van schuren en andere bijgebouwen. Wij spannen ons in om waardevolle schuren en andere bijgebouwen te behouden door deze ter plaatse te restaureren. Als een schuur of een ander bijgebouw bij het uitblijven van actie simpelweg zou verdwijnen, bijvoorbeeld om plaats te maken voor nieuwbouw of door nalatig onderhoud wil de SdBB het gebouw proberen te behouden door middel van verplaatsing. Indien nodig zal meegezocht worden naar een nieuwe functie.

Wij doen onze uiterste best om de aanbieders en de vragers bij elkaar te brengen. We leveren ook de know-how en de begeleiding die nodig is voor de verplaatsing (opmeten, tekeningen, demontage en opbouw). De opdrachtgever(s) besteden de werkzaamheden vaak gedeeltelijk uit aan een aannemer en doen ook veel zelf.

Als we niet meteen een nieuwe standplaats hebben gevonden slaan we de gebinten en bruikbare materialen op. 

 

In juli 2015 heeft de SdBB een FOLDER uitgegeven waarin de verplaatsing in 10 stappen wordt uitgelegd.

Download FOLDER

 

Voor inlichtingen over de beschikbare objecten of aanbiedingen van objecten kunt u contact opnemen met Pedro Schamp of Erik van den Oord.

 

ACTUEEL AANBOD

 

pijlthumb 06.001 f03DWARSDEELSCHUUR omg. Oirschot

status: BESCHIKBAAR (demontage juni 2015, moet weg zijn voor juli 2015)
type: dwarsdeelschuur
kenmerk: 06.001
oorspronkelijk gebruik: vermoedelijk stal met erboven hooizolder, schuur voor oogstopslag met dwarsdeel
omgeving: omgeving Oirschot
ouderdom: vermoedelijk ouder dan 1832
lengte: +/- 17,0 m¹
breedte: +/- 8,5 m¹
nokhoogte: +/- 6,5 m¹
oppervlakte: +/- 140 m²
constructie: - 4 ankerbalkgebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken (eiken)
- gebintplaten en schoren (eiken)
- 4 st. A-spanten verbindingen: pen en gat
- gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen

 

pijlthumb 20150424 115051 GER  KAPSCHUUR omg. Breda

 

status: GERESERVEERD
type: veldschuur
kenmerk: 57.004
oorspronkelijk gebruik: open veldschuur, opslag van oogst en materieel
omgeving: omgeving Breda
ouderdom: bouwjaar tussen 1948 en 1959
lengte: +/- 12,5 m¹
breedte: +/- 9,5 m¹
nokhoogte: +/- 6,7 m¹
oppervlakte: +/- 120 m²
inhoud: +/- 600 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, schoren en dekbalken, allen eiken
gebintplaten en schoren, rondhout
4 st. spanten, rondhout
verbindingen: hoofdconstructie: pen en gat, overig: genageld
gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen

 

 

pijlthumb 57.001 f03VLAAMSE SCHUUR omg. Breda

 

status: BESCHIKBAAR
type: Vlaamse schuur
kenmerk: 57.001
oorspronkelijk gebruik: oogstopslag
omgeving: omgeving Breda
ouderdom: voor 1832
lengte: +/- 17,0 m¹
breedte: +/- 11,5 m¹
nokhoogte: +/- 8,8 m¹
oppervlakte: +/- 195 m²
inhoud: +/- 900 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, allen eiken
gebintplaten en schoren, eiken
2 st. A-spanten
verbindingen: pen en gat
gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen
houten wanden voorgevel en linker zijgevel (in delen te herplaatsen)
metselwerk rechter zijgevel met jaartal 1883 [middels inpakken, NIET hermetselen!!!! ]

 

pijlthumb 31.001 f05 GERDWARSDEEL SCHUUR omg. Helmond

 

status: GERESERVEERD (demontage december 2015)
kenmerk: 31.001
oorspronkelijk gebruik: vermoedelijk stal met hierboven hooizolder, schuur voor oogstopslag met dwarsdeel
omgeving: omgeving Helmond
ouderdom: vermoedelijk ouder dan 1832 (1700 of ouder?)
lengte: +/- 24,5 m¹
breedte: +/- 11,0 m¹
nokhoogte: +/- 7,0 m¹
oppervlakte: +/- 270 m²
inhoud: +/- 1100 m³
constructie 5 ankerbalkgebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, allen eiken
gebintplaten en schoren, eiken
nagenoeg complete kap van sporenspantjes, eiken
verbindingen: pen en gat
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, sporen

 

pijlthumb 57.003 f02BAKHUISJE omg. Breda

 

status: BESCHIKBAAR
type: Bakhuisje
kenmerk: 57.003
oorspronkelijk gebruik: broodbakken
omgeving: omgeving Breda
ouderdom: 1858 of ouder
lengte: hoofdbouw +/- 4,3 m¹ aangebouwde oven +/- 2,6 m¹
breedte: hoofdbouw +/- 3,6 m¹ aangebouwde oven +/- 2,5 m¹
nokhoogte: hoofdbouw +/- 4,0 m¹ aangebouwde oven +/- 2,8 m¹
oppervlakte: hoofdbouw +/- 15 m² aangebouwde oven +/- 5 m²
inhoud: hoofdbouw +/- 50 m³ aangebouwde oven +/- 10 m³
constructie: gemetselde steens muren met gemetselde topgevels en gemetselde schouw
verdiepingsvloer: houten balklaag met planken
dak: spant met gordingen, sporen, panlatten en pannen
oven gemetseld (enkele decennia gelden vernieuwd)
te herplaatsen onderdelen: bakhuisje in zijn geheel (hoofdbouw)
te vervangen: oven en begane grondvloer bakhuisje
bijzonderheden: bakhuisje dient in zijn geheel verplaatst te worden door middel van het
systeem "inpakken en optillen", hoofdbouw NIET hermetselen!!!
oven wel volledig herbouwen met gebruik van zo veel mogelijk aanwezige materialen
verplaatsing wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij
voor vragen over het systeem "inpakken en optillen" contact opnemen met SdBB

pijlthumb 57.002 S03DWARSDEELSCHUUR omg. Breda

 

status: BESCHIKBAAR
type: Dwarsdeelschuur
kenmerk: 57.002
oorspronkelijk gebruik: oogstopslag / materieel opslag / later als stal
omgeving: omgeving Breda
ouderdom: ouder dan 1832
lengte: +/- 16,6 m¹
breedte: +/- 10,7 m¹
nokhoogte: +/- 8,8 m¹
oppervlakte: +/- 170 m²
inhoud: +/- 750 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, allen eiken
gebintplaten en schoren, eiken
2 st. A-spanten
verbindingen: pen en gat
gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen
mogelijk: bakstenen te hergebruiken voor opnieuw metselen buitengevels
mogelijk: deuren en luiken te hergebruiken bij herbouw
te vervangen: tpv stijl C3 zit een gat in het dak en is het e.e.a. weggerot,
stijl C3 zal vervangen moeten worden, de bijbehorende ankerbalk zal aangelast moeten worden, evenals het vervangen van een deel van de gebintplaat.
bijzonderheden: Het gebint van deze dwarsdeel schuur bestaat uit hergebruikte dek-/ankerbalkgebinten van een Vlaamse schuur. De stijlen zijn hiervoor aan de onderzijde ingekort.

 

 

pijlthumb 10.001 f05DWARSDEELSCHUUR omg. St.Oedenrode

 

status: BESCHIKBAAR (demontage juni 2015, moet weg zijn voor juli 2015)
type: stroschuur / dwarsdeelschuur
kenmerk: 10.001
oorspronkelijk gebruik: oogstopslag
omgeving: omgeving Sint-Oedenrode
ouderdom: +/- 1930
huidig oorspronkelijk
lengte: +/- 17,0 m¹ +/- 13,3 m¹
breedte: +/- 8,2 m¹ +/- 5,5 m¹
nokhoogte: +/- 6,2 m¹ +/- 6,2 m¹
oppervlakte: +/- 135 m² +/- 75 m²
inhoud: +/- 480 m³ +/- 340 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, schoren en liggende balken, allen populier
verbinding stijlen / gebintliggers: halfhouts met bout, overige verbindingen: gespijkerd
waarvan 2 gebinten onderdeel vormen van de constructie van de eindgevels
gebintplaten en schoren, populier
4 st. A-spanten, populier
gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen

 

pijlthumb DSC08552DWARSDEELSCHUUR omg. Oss

status: BESCHIKBAAR
type: dwarsdeelschuur
kenmerk: 26.001
oorspronkelijk gebruik: schuur voor oogstopslag met dubbele dwarsdeel
omgeving: omgeving Oss
ouderdom: ouder dan 1832 met verlening uit 1890
lengte: +/- 22,0 m¹
breedte: +/- 8,8 m¹
nokhoogte: +/- 7,1 m¹
oppervlakte: +/- 190 m²
inhoud: +/- 900 m³
constructie: 5 ankerbalkgebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, allen eiken
gebintplaten en schoren, eiken
gehele kap bestaande uit eiken sporenspantjes met hanenbalken
verbindingen: pen en gat
ondersporen van rondhout en gezaagd vurenhout
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, sporenspantjes
mogelijk: rondhouten en gezaagde vuren onderdaksporen

 

 

pijl thumb 10.002 f02 GERDWARSDEELSCHUUR

status: GERESERVEERD
type: stroschuur / dwarsdeelschuur
kenmerk: 10.002
oorspronkelijk gebruik: oogstopslag
omgeving: omgeving Sint-Oedenrode
ouderdom: +/- 1930
huidig oorspronkelijk
lengte: +/- 12,3 m¹ +/- 12,3 m¹
breedte: +/- 7,3 m¹ +/- 5,7 m¹
nokhoogte: vorm +/- 6,1 m¹ +/- 6,1 m¹
oppervlakte: +/- 90 m² +/- 70 m²
inhoud: +/- 370 m³ +/- 320 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, schoren en liggende balken (populier)
verbinding stijlen / gebintliggers: halfhouts met bout, overige verbindingen: gespijkerd
waarvan 2 gebinten onderdeel vormen van de constructie van de eindgevels
gebintplaten en schoren (populier)
4 st. A-spanten (populier)
gordingen (rondhout)
sporen (rondhout)
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, spanten
mogelijk: rondhouten gordingen en een deel van de rondhouten daksporen

 

pijlthumb 11.001 f01 VERKVLAAMSE SCHUUR

status: VERKOCHT (reeds gedemonteerd, gereed voor herbouw)
type: langsdeelschuur Vlaamse schuur
kenmerk: 11.001
oorspronkelijk gebruik: schuur voor oogstopslag en langsdeel
omgeving: omgeving Tilburg
ouderdom: +/- voor 1832
lengte: +/- 21,6 m¹
breedte: +/- 12,0 m¹
nokhoogte: +/- 8,8 m¹
oppervlakte: +/- 240 m²
inhoud: +/- 1400 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, corbelen en ankerbalken, eiken, ankerbalken: grenen
gebintplaten en schoren, eiken
muurplaten (eiken)
spanten (eiken), gordingen (rondhout)
gehele kap bestaande uit rondhout daksporen
verbindingen: pen en gat
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, muurplaten, spanten
mogelijk: gordingen, rondhouten daksporen

 

pijlthumb 11.002 f01 VERKVLAAMSE SCHUUR

status: VERKOCHT (reeds gedemonteerd, gereed voor herbouw)
type: langsdeelschuur ("Vlaamse schuur")
kenmerk: 11.002
oorspronkelijk gebruik: schuur voor oogstopslag en langsdeel
omgeving: omgeving Tilburg
ouderdom: +/- voor 1832
lengte: +/- 14,8 m¹
breedte: +/- 10,5 m¹
nokhoogte: +/- 8,3 m¹
oppervlakte: +/- 150 m²
inhoud: +/- 750 m³
constructie: 4 gebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, eiken,
gebintplaten en schoren, eiken
verbindingen: pen en gat
gehele kap bestaande uit gezaagde vuren daksporen
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren

 

pijlthumb 17.001 F07 VERKDWARSDEELSCHUUR

status: VERKOCHT (reeds herbouwd)
type: dwarsdeelschuur
kenmerk: 17.001
oorspronkelijk gebruik: schuur voor oogstopslag en dwarsdeel
omgeving: omgeving Heeswijk
ouderdom: +/- 1900
lengte: +/- 14,0 m¹
breedte: +/- 7,7 m¹
nokhoogte: +/- 6,6 m¹
oppervlakte: +/- 110 m²
inhoud: +/- 500 m³
constructie: 4 ankerbalkgebinten bestaande uit stijlen, korbelen en ankerbalken, allen populier
gebintplaten en schoren, populier
gehele kap bestaande uit populieren daksporen
verbindingen: stijl-ankerbalk: pen en gat, overige: genageld
te herplaatsen onderdelen: in elk geval: gebinten, gebintplaten, schoren, bovendaksporen
mogelijk: rondhouten en gezaagde vuren onderdaksporen

 

Dufhuys2

           VERPLAATSING

         WAARDEVOLLE SCHUREN

LANDSCHAPPEN van ALLURE

Stichting de Brabantse Boerderij is partner in dit project

Lees meer...

 

logoPBC  provincie nieuw  HGW Label Logo nieuw  SPPiLL Logo 3