• bavel_7321_seminarie.jpg
 • dsc05798_2012_vriendendag.jpg
 • HD_afb1.jpg
 • HD_afb2.jpg
 • HD_afb6.jpg
 • HD_afb7.jpg
 • HD_AFBT1.JPG
 • HD_AFBT7.JPG
 • HD_AFBT14-1.JPG
 • HD_AFBT15.JPG
 • koe_brandrood_gemert.jpg
 • raamsdonk2.jpg
 • vijverhoeve1.jpg
 • vl-schuur1.jpg
 • vlijmen_hof_2012.jpg

Literatuur Vlechtheggen

Alleijn, W. F., (eindredactie), 1980, Houtwallen in het boerenland – ontstaan en onderhoud van houtwallen, -singels en -kaden, heggen en graften, Reeks Natuur en Milieu nr. 14, uitgave Stichting Natuur en Milieu, ’s-Gravenhage.


Baas, Henk, Mobach, Bernard, Renes, Hans, 2005, Leestekens van het landschap – 188 landschapselementen in kort bestek, uitgave Stichting Landschapsbeheer Nederland, Utrecht.

 

Bastiaanse, Jan-Frans, e.a., 2000, ARBO in het Nederlandse landschap – een handleiding voor veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap, uitgave Stichting Landschapsbeheer Nederland, Utrecht, download van http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/uploads/landschapsbeheerzeeland/misc/products/arbo_in_het_nederlandse_landschap.pdf .

 

Burm, Paul, Haartsen, Adriaan, 2003, Boerenland als natuur – Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen, Uitgeverij: Matrijs, Utrecht.

 

Dirkmaat, Jaap, 2006, Nederland weer mooi – Op weg naar een natuurrijk en idyllisch landschap, Uitgeverij ANWB, Den Haag.

 

Dirkmaat, Jaap; Plate, Valentijn te, 2013, Mooi Europa – vervagend landschap - klimaatsverandering - natuur in isolatie, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, ISBN 978-90-817927-3-8.

 

Geus, Marius de, Slobbe, Thomas van, 2000, De bevrijding van het landschap – Vlechtheggen en houtwallen in Nederland, Uitgeverij wAarde, Beek-Ubbergen.

 

Gielen, Jef, 2002, Handleiding heggenvlechten, bijlage van het boekje "Een vlechtheg heeft geen haast" van Thomas van Slobbe, Uitgeverij wAarde, Beek-Ubbergen, download van http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl/activiteiten/vitalisering%20gebied/vlechtheggen/vlechtheggen.htm.

 

Grutters, Marius, 2011, De Maasheggen – Parel van mens en natuur, uitgave Grutters Vierlingsbeek, te bestellen via www.maasheggen.eu.

 

Grutters, Marius, Caspers, Thijs, 2011, Houd de Maasheggen hoog!, Brabants Landschap nr. 171, zomer 2011: p50 – p64, uitgave Stichting Het Brabants Landschap, Haaren.

 

Ketelaar, Henny; Roeleveld, Lex; Dolmans, Louis, 2014, Bomen en struiken van hier – We verrijken ons landschap, Stichting Heg & Landschap, ISBN 978-90-822575-0-2.

 

Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Loon R. van (René), 1996, Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant, opdrachtgevers Dienst landinrichting en beheer Landbouwgronden Noord-Brabant en Stichting Noord-Brabants Landschap, uitgave Ecologisch Adviesbureau Maes, Utrecht. Download van www.ecologischadviesbureaumaes.nl.

 

Maes, Bert, (eindredactie), 2006, Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik, Uitgeverij Boom Amsterdam.

 

Maes, Bert, 2008, Oude boskernen in Het Groene Woud – Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Landschap, opdrachtgevers Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Natuurprojecten Liempde, uitgave Ecologisch Adviesbureau Maes, Utrecht. Download van www.ecologischadviesbureaumaes.nl.

 

Maes, Bert, e.a., 2010, Inheemse Bomen en Struiken van het Groene Woud – Verrassende oude boskernen in historisch landschap, uitgave Natuurwerkgroep Liempde, Liempde.

 

Maes, Bert; Westreenen, Freek van; Kraaij, Robin, 2015, Oude bossen, houtwallen, en heggen in het hoogste Zuid-Limburg, Picture Publishers, Woudrichem, ISBN 984-90-73187-90-0.

 

Müller, Georg, 2013, Europas Feldeinfriedungen: Wallhecken (Knicks), Hecken, Feldmauern (Steinwälle), Trockenstrauchhecken, Biegehecken, Flechthecken, Flechtzäune und traditionelle Holzzäune, Band I und II, Herausgeber Georg Müller, Ganderkesee, www.wallhecke.de.

 

Paassen, Aad, Schrieken, Niels, (samenstellers), 1998, Handboek Agrarisch Natuurbeheer, uitgave Stichting Landschapsbeheer Nederland, Utrecht, download van http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl/activiteiten/algemene%20informatie/handboek/handboek_anb.htm.

 

Pollard, E, Hooper, M.D., Moore, N.W., 1977, Hedges, Collins, London.

 

Roeleveld, Lex, april 2007, Handleiding onderhoud heggen, uitgave Heggen Rijswijk, download van www.heggen.nu.

 

Roeleveld, Lex, april 2007, Voorlichtingsbrochure “Onderhoud van heggen”, uitgave Heggen Rijswijk, download van www.heggen.nu.

 

Roeleveld, Lex, augustus 2006, Vlechtheggen van de Achterhoek – heden, verleden en toekomst van een vergeten landschapselement, uitgave Heggen Rijswijk, download van www.heggen.nu.

 

Roeleveld, Lex, december 2008, Over heggen, heggenvlechten en de Rooise vlechtstijl – Studiedag “Heggen en houtwallen in Het Groene Woud”, Stichting Het Roois Landschap, Sint-Oedenrode, 29 november 2008, uitgave Heggen Rijswijk.

 

Thomas, Eric, White, John T., 1981, De geschiedenis van De Heg, Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam.

 

Vrieze, Jan de, 1978, De Maasheggen, uitgave Studiegroep Maasheggen, Nijmegen.

Website: © 2024 Loos Projectmanagement